01.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Analitičko knjigovodstvo ili evidencija

Poduzetnik je dužan voditi poslovne knjige po načelu sustava dvojnog knjigovodstva. Poslovne knjige čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Analitičko knjigovodstvo je proizašlo iz potrebe korisnika informacija da se neki osnovni konti glavne knjige vode detaljnije.

Poslovne knjige

Poslovne su knjige skup evidencija o poslovanju poduzeća. Pomažu osnovnim poslovnim knjigama, detaljnije razrađuju neka stanja i kretanja koja su evidentirana u osnovnim knjigama. Vode se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Služe za kontrolu poslovanja i imaju karakter javnih isprava.

Vrste poslovnih knjiga

1.OSNOVNE
• Dnevnik
• Glavna knjiga

2. POMOĆNE
• Knjiga inventara
• Knjiga blagajne
• Knjiga URA/IRA
• Analitičke evidencije
• Ostale pomoćne knjige

Što je analitičko knjigovodstvo?

Analitička evidencija je dio računovodstva, konkretnije knjigovodstva kao dijela računovodstva. Još se naziva analitičko knjigovodstvo ili pomoćne knjige. Analitička evidencija proizišla je iz potrebe korisnika informacija da se neki (i/ili čak svi) sintetički ili osnovni konti glavne knjige vode detaljnije. U analitičkim evidencijama vode se stanja i kretanja imovine, obveza i kapitala, prihoda, rashoda, rezultata i elemenata raspoređivanja rezultata za kojim korisnici informacija imaju potrebu detaljnijeg praćenja.

Predstavljaju detaljnu razradu podataka prikazanih na sintetičkom kontu GK.

Razlozi formiranja:
• Osigurati sve potrebne podatke
• Sačuvati preglednost GK

Najčešće organizirane analitičke evidencije:
• Dugotrajne materijalne imovine
• Sirovina i materijala ( materijalno knjigovodstvo)
• Proizvodnje ( pogonsko knjigovodstvo)
• Gotovih proizvoda ( robno knjigovodstvo)
• Kupaca i dobavljača ( saldakonti)
• Plaća

Osnovni sadržaj analitičke evidencije jesu analitička konta. To su raščlanjeni sintetički ili osnovni konti (trocifreni konti), tj. oni su dio sintetičkog konta. Sintetički konto (trocifreni) konto raščlanjuje se prema dekadnom sustavu za analitička konta.

Ako je sintetički konto npr. “materijal u skladištu”, analitička konta mogu biti npr. materijal “A”, materijal “B” i slično. Nastali poslovni događaj bilježi se jednako na sintetičkom i na analitičkom kontu. Suma proknjiženih iznosa na lijevim (dugovnim) i desnim (potražnim) stranama svih analitičkih konta treba odgovarati sumi lijeve (dugovne) i desne (potražne) strane određenog sintetičkog konta raščlanjenog na dotična analitička konta.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Saznajte više o prijenosu vlasništva obrta: Znate li kako se odvija prijenos obrta?

Podijeli:

Nedavne objave