23.06.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Analiza tržišta u poslovnom planu

Analiza tržišta

Jedan od uvjeta dobro napisanog poslovnog plana je analiza tržišta.

Primarni cilj poduzetniku kod analize je odrediti privlačnost tržišta ili određenog dijela tržišta, a pri osmišljavanju marketinške strategije potrebno je razmotriti dinamiku tržišta, odnosno njegovu sadašnju i potencijalnu veličinu, smjer i potencijal rasta, profitabilnosti, prilike i prijetnje, strateške neizvjesnosti te ključne čimbenike uspjeha koji mogu utjecati na razvoj strategije i njezinu provedbu. Dakle, analiza tržišta u poslovnom planu je izrazito važna.

Tržište je dinamična kategorija koja se kontinuirano mijenja. Postoje neka ključna pitanja koja se kao poduzetnik morate zapitati:

 • Koliko je tržište?
 • Tko su kupci?
 • Tko je konkurencija?

Prvi korak u svakoj analizi tržišta ili određenih podtržišta jest analiza ukupne prodaje na tom tržištu da bi se procijenio tržišni udio i njegova veličina u odnosu prema konkurentima. Pri analizi veličine tržišta potrebno je razmotriti sva važna postojeća tržišta i podtržišta, njihovu veličinu i dinamiku rasta ili pada, ispitati fazu životnog vijeka svakoga od njih te sile koje pokreću prodajne trendove u željenoj industriji.

Struktura troškova

Budući da troškovi znatno određuju položaj proizvoda na tržištu, kako bi se sagledali ključni čimbenici uspjeha na nekom tržištu, važno je utrvrditi strukturu troškova. Zahvljajujući ekonomiji obujma, poduzeće može ostvariti prilično veliku troškovnu prednost pred konkurentima.

Distribucijski kanali 

Pri analizi distribucijskih kanala, osim postojećih, treba uzeti u obzir i potencijalne alternativne kanale, preispitati trendove, distribucijske kanale koji su tek u razvoju te utvrditi koje poduzeće određuje pravila igre i koliko je njegova moć stabilna.

Jedna od glavnih značajki distribucijskog kanala jest stupanj izravnosti. Najvažniji rezultat analize tržišta jest prepoznavanje i određivanje ključnih čimbenika uspjeha određene strateške grupe tržišta. Ključni su čimbenici uspjeha vještine, umijeća i imovine, koji su nužno potrebni u strateškoj borbi na tržištu.

Ključni čimbenici uspjeha

Postoje dvije vrste ključnih čimbenika uspjeha:

 • Oni koje svi imaju, no ako ih određeno poduzeće nema, to mu stvara znatnu slabost
 • Te oni koji čine pravu snagu poduzeća jer ih drugi nemaju i ne mogu ih generirati preko noći, a imaju važnu tržišnu ulogu.

Tehnike za istraživanje tržišta

Analiza tržišta može se izvoditi uz velik broj tehnika, a najveći broj tvrtki koristi neke od ova dva načina:

Desk istraživanja su istraživanja tijekom kojih se prikupljaju sekundarni podaci, a obuhvaćaju podatke:

 • statistike iz izvora kao što su Državni zavod za statistiku, industrijske udruge, internet i ostali dostupni podaci,
 • s interneta,
 • iz raznih publikacija,
 • iz objavljenih istraživanja,
 • iz određenih kataloga.

Field istraživanja su ona istraživanja koja se rade na terenu (eng. riječ field označava polje, sferu) kao što su:

 • intervjui,
 • ankete,
 • sajmovi,
 • fokus grupe,
 • konkurencija.

Najbolje je provesti kombiniranu tehniku istraživanja tako da desk istraživanja budu potkrijepljena podacima iz field istraživanja. Na taj način dobiva se bolja slika i bolji rezultat.

Kao što smo već naveli, poslovni plan poduzetnika je temeljna okosnica svakog poduzetničkog pothvata jer detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg pothvata, može se uvidjeti je li opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.

Za dodatne savjete slobodno nas  kontaktirajte.

Pročitatje sljedeći članak: JOPPD obrazac – važna stavka knjigovodstva

Podijeli:

Nedavne objave