18.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Financijsko i upravljačko računovodstvo

Financijsko i upravljačko računovodstvo bitne su stavke za upravljanje financijama tvrtke. Što je financijsko, što upravljačko računovodstvo te zašto su oba nužna, saznajte u ovome članku.

Financijsko računovodstvo

Pruža informacije svim interesnim skupinama radi ostvarivanja njihovih ciljeva. Korisnici su prije svih vanjski subjekti – sadašnji i potencijalni investitori, kupci, dobavljači, država… Informacije financijskog računovodstva odnose se prije svega na prošlost. Objavljivanje informacija financijskog računovodstva mora biti u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Malo je fleksibilnosti glede opsega i oblika financijskih informacija za potrebe vanjskih korisnika. Financijsko računovodstvo daje sažet pregled poduzeća kao cjeline.

Upravljačko računovodstvo

Pomoć menadžmentu poduzeća u planiranju (definiranju ciljeva) i kontroli ostvarivanja postavljenih ciljeva. Korisnici su prije svih unutarnjih subjekti. Informacije upravljačkog računovodstva odnose se prije svega na budućnost.

Informacije upravljačkog računovodstva usmjerene su menadžmentu za poslovno odlučivanje, najčešće nisu dostupne vanjskim korisnicima pa nema posebnih zahtjeva za konzistentnosti, opreznosti i sl. Visok stupanj fleksibilnosti u pripremi svih izvještaja. Upravljačko računovodstvo daje detaljni pregled svih razina ili centara odgovornosti (odjela i sl.)

Zašto pored financijskog računovodstva tvrtke trebaju i upraljvačko računovodstvo?

Financijsko računovodstvo ne osigurava dovoljno informacija za upravljanje tvrtkom zbog toga što:

  • Financijsko računovodstvo je pretežno orijentirano za porezne svrhe
  • Obračun se radi za tvrtku u cjelini, obračuni po organizacijskim jedinicama moraju se raditi posebno u okviru upravljačkog računovodstva.
  • Opći troškovi koje su prouzročili određeni proizvodi i usluge ne povezuju se s tim proizvodima i uslugama nego postaju rashodi razdoblja. To je najveći problem povezivanja modela financijskog i upravljačkog računovodstva.
  • Raspoređivanje neizravnih troškova na proizvode i usluge za potrebe financijskog računovodstva rade se pomoću modela iz upravljačkog računovodstva.
  • Kalkulacije troškova i cijena kao izuzetno značajan element poslovanja isključivo su u domeni upravljačkog računovodstva.
  • Lociranje odgovornosti realno nije moguće bez računovodstvene odgovornosti.

 

Kriteriji Upravljačko računovodstvo  Financijsko           računovodstvo
Primarni korisnici   Rukovodioci poduzeća na   raznim nivoima    Eksterni korisnici
Slobodna izbora Ne postoje ograničenja Ograničenja i obveze definirane us Zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima i poreznim zakonima
Utjecaj na ponašanje Postavljeni ciljevi i mjrenje rezultata utječe na ponašanje rukovodilaca Ponašanje rukovodilaca je u drugom planu, više se sitražuju ekonomski fenomeni.
Vremenski aspekt Okrenuto budućnosti. Podaci iz prošlosti se koriste samo kao osnova za sagledavanje budućnosti Propisano: godišnje, polugodišnje, tromjesečno izvještavanje
Vremensko razdoblje promatranja Fleksibilno prema potrebama donošenja odluka Zirni izvještaji, za poduzeće kao cjelinu.
Izvještaji Detaljni, o svakom dijelu poduzeća, proizvoda i slično Zbirni izvještaji, za poduzeće kao cjelinu.
Polje aktivnosti Polje aktivnosti je vrlo široko definirano Polje aktivnosti je detaljno definirano računovodstvenim standardima.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš   Recupero tim. 

Pročitajte sljedeći članak: Tradicijski i umjetnički obrt

Podijeli:

Nedavne objave