21.10.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Isplata plaće i naknade plaće te otpremnine

Isplata plaće i naknada plaće

Isplata plaće i naknade plaće te rok za obaviti isplate određuje se Ugovorom o radu i/ili pravilnikom o radu, te kolektivnim Ugovorom koji obvezuje poslodavca. Ako rok za isplatu plaće nije drugačije određen kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu poslodavac je dužan plaću za prethodni mjesec isplatiti najkasnije do petnaestog dana u mjesecu (odnosi se na neto plaću i doprinose, te porez i prirez, jer je obveza isplatiti ih isti dan). Najkasnije 15 dana od dana isplate plaće poslodavac je obvezan uručiti zaposleniku listu obračuna plaće. Poslodavac mora raspolagati dokazom da je radniku uručio isprave o isplaćenoj odnosno neisplaćenoj plaći i naknadi plaće.

Dokaz:

 • Potpis radnika kojim potvrđuje primitak obračuna
 • Potpis može biti na isplatnoj listi, na kopiji isprave koja ostaje poslodavcu ili na drugom dokumentu
 • Ako se obračun uručuje radniku elektronskim putem ili šalje dostavnom poštom (preporučenom pošiljkom ili sa povratnicom), poslodavac također mora raspolagati dokazom da je ispravu uručio radniku

Poslodavac mora navesti datume:

 • isplate plaće
 • isplate doprinosa i poreza
 • dospijeća

Inspekciji rada nije dovoljan izvod na kojem se vidi isplata place, već i dokaz o uručenju obračuna plaće zaposleniku. Dokaz može biti potpisana obračunska lista, potpisna lista ili ukoliko ste obračun poslali poštom dokaz o slanju, ali obavezno preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ukoliko poslodavac ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela obveza – dužan je radniku uručiti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti, i to ovjeren žigom i potpisom. Rok za uručenje je do kraja mjeseca u kojem je dospjela obveza.

Obračun se smatra ovršnom ispravom na temelju kojeg zaposlenik može naplatiti svoje potraživanje tako što će ju dostaviti javnom bilježniku, koji će ovrhom zatražiti isplatu sa računa poslodavca, te radnik još može potraživati zatezne kamate.

Datum isplate dospijeća:

 • ukoliko je isplaćena ukupna plaća – neto + doprinosi i porez i prirez
 • ukoliko plaća nije isplaćena – nema podataka o datumu isplate, ali mora biti naveden datum dospijeća plaće
 • ukoliko je plaća djelomično isplaćena ali nije isplaćena u cijelosti – u obrascu moraju biti navedena oba datuma i iznosi ( za dio koji je isplaćen – datum isplate, a za dio koji nije isplaćen – datum dospijeća )

Isplata otpremnina

Otpremnina se mora isplatiti ukoliko nije drugačije određeno na dan prestanka radnog odnosa zaposlenika, a obračun se može uručiti 15 dana nakon isplate otpremnine. Rokovi čuvanja obračuna plaće i isprava o otpremnini moraju se čuvati najmanje 4 godine, osim ako poslodavac ima saznanja da je pokrenut sudski spor, onda do pravomoćnosti okončanja tog spora.

Inspekcija rada

Nadzor inspekcije rada obuhvaća dvije kontrole:

 1. Je li radniku uručen obračun
 2. Ima li obračun propisani sadržaj

Prekršajna kazna iznosi 61.000,00 kn do 100.000,00 kn, a za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi od 7.000,00 do 10.000,00 kn., a na licu mjesta do 20.000,00 kn.

U ugovoru o radu obavezno se stavlja u članak iznosa plaće bruto iznos, naravno sa naznakom bruto.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Podijeli:

Nedavne objave