11.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Ispostava računa i fiskalizacija

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Obveznici poreza na dohodak obvezni su ispostaviti račun. Račun se ispostavlja u 2 primjerka za svaku prodaju i obavljenu uslugu. Jedan se uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za evidentiranje u poslovnim knjigama.

Izuzeci ispostavljanja računa

 • Izravna prodaja krajnjem potrošaču vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na vlastitom OPG-u u proizvodnim objektima seljačkih ili OPG-a
 • Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima

Elementi računa

 • Broj računa – sastoji se od 3 dijela (npr. 2-P1-1, gdje je 2 redni broj računa, P1-oznaka poslovnog prostora, te 1-oznaka naplatnog mjesta)
 • Datum i vrijeme  izdavanja računa – datum, sat, minuta
 • Ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobro ili obavio uslugu, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti
 • Naznaka mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.)
 • Količinu ili uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara, te vrstu i količinu obavljenih usluga
 • Ukupan iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi
 • Oznaku načina plaćanja računa – gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice i itd.) ili bezgotovinski (virmanski nalozi, akreditivi, mjenice, zadužnice i dr.)

Fiskalizacija

 • Paušalisti su obveznici fiskalizacije kao mali obveznici fiskalizacije
 • Obveza sastavljanja internog akta poreznog obveznika
 • Prije izdavanja računa i nastanka obveze fiskalizacije u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu uvezenu knjigu računa
 • Račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz uvezene knjige računa
 • U zatvorenom poslovnom prostoru na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun
 • Nije potrebno vaditi certifikat za fiskalizaciju niti kupovati fiskalnu blagajnu

Iznimno Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u sljedećim djelatnostima:

 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu
 2. naplata cestarine
 3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima
 4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
 5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu
 6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
 7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata
 8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja
 9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata
 10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba
 11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Za dodatne savjete slobodno nas kontaktirajte. 

Niste sigurni koji način oporezivanja odabrati, pročitajte naš sljedeći članak: Koji su izbori oporezivanja za poduzetnike?

Podijeli:

Nedavne objave