28.06.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Jednostavno i dvojno knjigovodstvo

Jednostavno i dvojno knjigovodstvo

Kod ulaska u poduzetnički pothvat poduzetnici često ne razmišljaju o operativnim poslovima, no činjenica je da se oni moraju obavljati. Jedna od tih stvari je knjigovodstvo koje je neizostavna stavka svakog poslovanja. Knjigovodstvo je najvažnija stavka računovodstva, a ono evidentira financijske i gospodarske procese unutar poduzeća na temelju vjerodostojne dokumentacije. Za početak potrebno je znati da postoji jednostavno i dvojno knjigovodstvo. Jednostavno knjigovodstvo se evidentira jednom, dok se u dvojnom knjigovodstvu svaki događaj upisuje na dva različita računa (konta) glavne knjige računa te se u njemu svaka poslovna promjena upisuje dva puta.

Tko vodi jednostavno i dvojno knjigovodstvo?

 Jednostavno knjigovodstvo vode:

 • obrtnici
 • OPG
 • slobodna zanimanja
 • svi ostali koji su se prijavili u sustav PDV-a da će voditi poslovne knjige
 • udruge i ostale neprofitne organizacije ako nakon 3 godine poslovanja imaju promet ili imovinu manju od 230.000,00 kn.

Dvojno knjigovodstvo vode:

 • sve ostale pravne osobe
 • obrtnici, OPG, slobodna zanimanja i ostali koji su obveznici PDV-a (ukupni primitak veći od 2 milijuna kuna i/ili veći dohodak od 400 tisuća kuna i/ili dugotrajna imovina veća od 3 milijuna kuna i/ili zapošljava više od 15 radnika.

Jednostavno knjigovodstvo

Poslovne knjige u jednostavnom knjigovodstvu:

 1. Knjiga primitaka i izdataka
 2. Knjiga blagajne
 3. Knjiga ulaznih računa
 4. Knjiga izlaznih računa
 5. Popis dugotrajne nefinancijske imovine
 6. Pomoćne knjige (prema potrebi)

Knjiga primitaka i izdataka sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda, naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje (npr. ugovor, izvod, račun…), opis poslovne promjene, iznos prihoda i rashoda. Knjiga blagajne sastoji se od blagajničkih izvještaja koji se mogu voditi na godišnjoj, mjesečnoj ili dnevnoj bazi. U blagajnički izvještaj unose se kronološkim redom podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Blagajnički izvještaj sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, datum i broj knjigovodstvene isprave, opis, iznos. Pomoćne knjige vode se prema potrebi. Primjeri pomoćnih knjiga su: knjiga putnih naloga, obračun plaća, obračun honorara i dr.

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je knjigovodstveni sustav u kojem se svaka poslovna promjena evidentira (najmanje) dva puta na (najmanje) dva računovodstvena konta. Pod poslovnim promjenama podrazumijevaju se sve radnje koje dovode do promjene imovine ili obveza neprofitne organizacije (na primjer primitak računa za najam smatra se poslovnom promjenom). Na temelju evidencije koja se vodi po sustavu dvojnog knjigovodstva mogu se prikazati svi podaci o stanju imovine, rashodima i prihodima kao i o financijskim rezultatima.

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo dužne su voditi sljedeće poslovne knjige:

 1. dnevnik
 2. glavna knjiga
 3. pomoćne knjige.

Ukoliko sve poslovne promjene evidentira računovođa u računovodstvenom programu Dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige se printaju i uvezuju nakon predaje godišnjeg financijskog izvještaja, a najkasnije do 30.6. za prethodnu godinu.

Kako bi računovođa mogao kontinuirano evidentirati sve poslovne događaje neprofitne organizacije trebaju voditi mnoge evidencije sukladno svom poslovanju. Evidencije se najčešće vode u posebnom registratoru. Podršku evidencijama najčešće daje i elektronski oblik evidencije. Ukoliko neprofitna organizacija nema puno dokumentacije tada više evidencija može voditi u jednom registratoru.

Najčešće evidencije su:

 • knjiga blagajne (blagajnički izvještaji, uplatnice i isplatnice),
 • evidencija putnih naloga,
 • evidencija korištenja službenih vozila i osobnih vozila u poslovne svrhe,
 • knjiga izlaznih računa,
 • knjiga ulaznih računa,
 • knjiga izvoda
 • obračuni plaća
 • obračuni honorara (drugi dohodak)
 • ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Ukoliko želite dodatne savjete slobodno nas kontaktirajte u knjigovodstveni servis u Zagrebuknjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru.

Želite otvoriti OPG i tražite dodatne informacije, pročitajte naš sljedeći članak: Znate li kako otvoriti OPG u RH?

Podijeli:

Nedavne objave