15.06.2016 / Savjeti za poduzetnike

Kako osnovati jednostavni d.o.o (j.d.o.o.)

Što je j.d.o.o.?

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno j.d.o.o., je dostupno za otvaranje od kraja 2012. godine. Ova opcija je dodatno olakšala podizanje novih projekata i kreiranje poduzetnika početnika, no ujedno je stvorila i dodatne probleme za one neinformirane. Kako bismo vam riješili sve nedoumice, ovdje ćemo napraviti opis cijelog procesa i uvjeta za otvaranje j.d.o.o. -a.

Odabir i provjera tvrtke

Prije nego krenete u cijeli proces, posjetite sljedeći link: sudreg.pravosudje.hr te provjerite postoji li društvo pod imenom koje vi želite. Savjetovali bismo vam da kada odlučujete o imenu društva (tvrtci) pripremite nekoliko alternativa jer tvrtka ne smije koristiti ista ili slična već postojećoj, upisanoj u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Postoji mogućnost i rezervacije imena putem servisa hitro.hr ili osobno u Trgovačkom sudu. Potrebno je ispuniti Obrazac RZ, uplatiti 10 kn sudske pristojbe. Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena društva, te ukoliko ista zadovoljava sve zakonske kriterije vrši se provedba. Rezervirano ime vrijedi 30 dana, te ukoliko u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis j.d.o.o.-a u sudski registar, rezervirano ime se briše.

Javni bilježnik

Osnivanje je moguće preko servisa hitro.hr ili direktno kod javnog bilježnika. Ukoliko idete kod javnog bilježnika, ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obavezna za strane državljane), popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena tvrtke ako ju imate. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar, Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova i Popis članova društva. Trošak kod javnog bilježnika iznosi oko 500 kuna.

Banka

S ovjerenom dokumentacijom koju ste dobili kod javnog bilježnika otiđite u banku i izvršite uplatu temeljnog kapitala (10kn), sudske pristojbe (60 kn) i naknade Narodnim novinama za objavu oglasa (200kn). Temeljni kapital (osnivački polog) se uplaćuje na prolazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.

Javni bilježnik

Nakon izvršenih uplata ponovno otiđite kod bilježnika koji će kompletirati predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Ukoliko je dokumentacija potpuna i ispravna, Trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elekroničkim putem dostaviti javnom bilježniku u ured Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

Izrada pečata

Nakon što ste kod javnog bilježnika preuzeli sve potrebno, slijedi izrada pečata. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je 150 – 200 kn.

Državni zavod za statistiku

Isprintajte, popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS-1 obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Otiđite u Državni zavod za statistiku i predajte RPS-1 obrazac i presliku Rješenja o upisu u sudski registar. Odmah ćete dobiti dva primjerka Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta.

Otvaranje žiro-računa

U banci u kojoj ste uplatili osnivački polog, otvorite žiro-račun tvrtke i zatražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisani karton koji će vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja e-mirovinsko, a što je ujedno i prijava na zdrastveno osiguranje.

Porezna uprava

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisani karton.

Za dodatna pitanja i pomoć obratite se našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebuknjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru.

Pročitajte sljedeći članak: Poduzetnik početnik: Što osnovati – poduzeće ili obrt?

Podijeli:

Nedavne objave