21.06.2016 / Savjeti za poduzetnike

Marketinške aktivnosti – kao dio poslovnog plana

Korak po korak do mog poslovnog plana

Kako bi pomogli našim poduzetnicima početnicima, prvi element koji ćemo vam približiti u današnjem blogu je izrada marketinškog plana (u kojemu su opisane sve marketinške aktivnosti), kao dijela poslovnog plana.

U modernom poslovanju marketing predstavlja središnju ulogu u aktivnostima mnogih poduzeća. Svakodnevno se susrećemo sa marketinškom komunikacijom jer je bitna za uspješno poslovanje tvrtke. Ona pomaže predvidjeti, zadovoljiti i identificirati zahtjeve suvremenog potrošača. Cilj svakog poslovanja trebao bi biti potrošač i zadovoljavanje interesa potrošača, što zaista predstavlja bit koncepcije marketinga.

U današnjem suvremenom i umreženom svijetu, poslovne organizacije moraju stvoriti i održati kulturu poslovnog komuniciranja kako bi opstale na tržištu. Kako bi poslovne organizacije uspjele u tome moraju kontinuirano tražiti odgovor na pitanje kako nešto učiniti bolje ili drugačije od konkurenata. Da bi ostvarili svoje ciljeve, poslovna organizacija komunicira okolinom, čime komunikacija postaje važan dio strategijskog menadžmenta.

Okolina se može promatrati kao vanjska i unutarnja. U komunikaciji sa vanjskom okolinom cilj je prodati proizvod ili uslugu, a komunikacija sa unutarnjom okolinom ima za cilj proizvesti proizvod ili uslugu. Proces razmjene počinje i završava komunikacijom, a samim time komunikacija postaje alat za ostvarivanje konkurentske prednosti.

Marketinški plan

Marketinški plan je integralni dio poslovnog plana. Pod tim terminom se podrazumijevaju sve aktivnosti koje poduzima prodavač prije korištenja oglašavanja. Marketing se poistovjećuje s oglašavanjem i prodajom. Marketing je proces stvaranja i razmjene vrijednosti tržišnog subjekta sa svojim potrošačima. Procesi razmjene uključuju rad. Prodavači moraju tražiti kupce, uočiti njihove potrebe, osmisliti dobre proizvode, promovirati ih i isporučiti. Aktivnosti poput razvoja proizvoda, istraživanja, komunikacije, distribucije, određivanja cijene te usluživanja, temeljne su marketinške aktivnosti. Takvo poimanje marketinga podrazumijeva da se u procesu stvaranja vrijednosti polazi od potreba i želja potrošača. Bitno za marketing je stvaranje vrijednosti, a ne proizvoda jer nije svaki stvoreni proizvod vrijednost. Proizvod postaje vrijednost kada ga prihvati onaj kome je namijenjen.

Osnovni je zadatak marketinga stvaranje i poticanje na kupovinu onoga što potrošači trebaju i žele. U sklopu tih aktivnosti, potrošači se informiraju o proizvodu, ponudi, pristupaju procesu kupovine i upotrebljavaju proizvod. U tom smislu marketing prati i registrira njihovu reakciju kako bi se izvršile modifikacije ponude ili ponudili novi proizvodi. Bit marketinga je vrlo jednostavna: uspjeh proizlazi iz razumijevanja potreba i želja drugih i stvaranja ideja, usluga ili proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe i želje. Kada je Sony dizajnirao svoj Playstation, ili kada je Gillette lansirao svoju Mach III britvicu, ovi su proizvođači bili preplavljeni narudžbama jer su kreirali prave proizvode zasnovane na pravilnom marketinškom promatranju.

Marketinški plan integralni je dio poslovnog plana. Opisuje strateške ciljeve tvrtke/obrta/projekta koji će se postići putem specifičnih marketinških taktika, uz potrošača kao polaznu točku. Postoje dvije vrtste marketinškog plana, strateško i marketinški plan ovisno o vremenskom razdoblju.

Marketinške aktivnosti ovisno o vremenskom razdoblju

 • Kraći vremenski period (do tri godine)
 • Definiraju se konkurentske prednosti
 • U funkciji strateškog MP-a
 • Donosi se na razini srednjeg menadžmenta

Strateški marketinški plan

 • Definira opći smjer razvoja tržišnog subjekta
 • Donose se odluke za razdoblje od tri i više godina

Elementi marketinškog plana

 1. Izvršni sažetak
 2. Analiza stanja (vanjskih i unutarnjih čimbenika)
 3. Utvrđivanje ciljeva
 4. Marketinški miks (4P)
 5. Financije
 6. Kontrola

Za pomoć u ideji, razradi slobodno nas kontaktirajte.

O financijskim elementima poslovnog plana pročitajte u sljedećem članku.

Podijeli:

Nedavne objave