28.10.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Materijalno knjigovodstvo – koje oblike razlikujemo

Znate li što čini materijalno knjigovodstvo i kako se ono koristi? Odgovore ćete saznati u nastavku teksta.

Što je materijalno knjigovodstvo?

Materijalno knjigovodstvo je analitičko knjigovodstvo materijala koje prati stanje i kretanje materijala po vrsti, količini i vrijednosti. Pojam materijalno knjigovodstvo obuhvaća i analitičko knjigovodstvo sitnog inventara, ambalaže, auto guma i poluproizvoda. Račune u materijalnom knjigovodstvu otvaramo na osnovi početne inventure materijala.Knjižimo ih tijekom poslovne godine na osnovi skladišnih isprava, tako da se svaka stavka s isprave knjiži pojedinačno na odgovarajući analitički račun materijala.

Račun materijalnog knjigovodstva sastoji se od 2 dijela – količinskog i vrijednosnog dijela.

Upravo zato oni služe kao veza, po količinskim podacima sa skladišnom kartotekom, po vrijednosnim podacima s financijskim knjigovodstvom.

Što čini materijalno knjigovodstvo?

Kratkotrajna materijalna imovina

Kratkotrajna ili tekuća imovina sastavni je dio ukupne imovine koja sudjeluje u djelatnom procesu neprestanim optjecanjem tijekom godine i kraće. Sudjelujući u proizvodnom procesu, mijenja svoj oblik odjednom ili u nekoliko uzastopnih trošenja, pri čemu prelazi u vrijednost poluproizvoda, gotovog proizvoda ili usluge.

Kratkotrajna (tekuća) imovina pojavljuje se u obliku: 

  • novca (u blagajni, na računima u banci, vrijedni papiri)
  • stvari (zaliha kratkotrajne imovine)
  • prava (potraživanja na osnovi kratkotrajne imovine)

Kratkotrajnu imovinu čini:

  • novac u banci i blagajni
  • predujmovi za nabavu kratkotrajne imovine; zalihe: sirovina, materijala, pričuvnih dijelova, i slično
  • potraživanja
  • financijska imovina
  • unaprijed plaćeni troškovi u budućim razdobljima

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina predstavlja vrijednost uloženu u nabavu ili proizvodnju imovine za trajnu uporabu u procesu proizvodnje, poslovanje robom i pružanju usluga. Ima materijalni oblik, odosno oblik stvari. Dugotrajnu materijalnu imovinu čine: nekretnine, postrojenja, oprema, ostala dug.mat.im., predujmovi. Mjenica je pisana isprava izdana u propisanom obliku ,kojom jedna osoba daje nalog drugoj ili samoj sebi da isplati određeni novčani iznos osobi navedenoj u ispravi (ili po njenoj naredbi) u određeno vrijeme.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte u naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Podijeli:

Nedavne objave