23.12.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

Obrazovanje u obrtu

Obrtnici su danas među najbrojnijim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj. Snaga obrtništva nije sadržana samo u brojnosti obrta, već se dokazuje i brojem zaposlenih u obrtu. Obrti su tijekom duge hrvatske povijesti očuvali tradiciju i razvili se u suvremeni oblik poduzetništva. Kako bi Vam olakšali pojmove vezane uz obrt, u današnjem članku pišemo o obrazovanju u obrtu.

Licencija za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, mora imati dozvolu (licenciju).

Dozvolu (licenciju) izdaje Hrvatska obrtnička komora, a mogu je zatražiti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom
 • osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim 
ispitom uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
 • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
 • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
 • osobe koje imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika.

Za dobivanje dozvole obrt ili pravna osoba mora imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za traženo zanimanje. Uvjeti koje moraju zadovoljavati obrti i pravne osobe su jednaki.

Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.


Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (nn 88/02), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika, kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

 • osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
 • radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.
 • gornja životna granica za prijavu ispita nije propisana.

Ispit o stručnoj osposobljenosti


Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta:

 • armirač
 • brusač alata
 • cvjećar – aranžer
 • drvogalanterist
 • drvotokar
 • elektrozavarivač
 • građevinski staklar
 • graver
 • izolater
 • keramičar
 • maser
 • mehaničar za bicikle,
 • parketar
 • podopolagač
 • pečenjar
 • poslužitelj jela i pića
 • prerađivač plastičnih masa
 • priprematelj bureka i pizza,
 • priprematelj jednostavnih jela i slastica,
 • skupljač gljiva,
 • teracer,
 • vulkanizer
 • zavarivač plinom

Kalendar polaganja majstorskih ispita

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno kontaktirajte naš Recupero tim.  

Podijeli:

Nedavne objave