22.02.2017 / Savjeti za poduzetnike

Prijava patenta

  1. Što je patent? 

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.

Uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina i industrijska primjenjivost.

2. Što je sve potrebno za podnošenje prijave patenta i kome podnosim Zahtjev?

Za podnošenje prijave patenta Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo potrebno je dostaviti popunjen P – 1 obrazac, dokaz o uplati troškova postupka i upravnih pristojbi i tekst prijave koji je u skladu s čl. 5. do 8. Pravilnika o patentu. Patentna prijava sadrži opis izuma, patentne zahtjeve i sažetak te crteže ako se na njih poziva u opisu izuma.

Za pomoć možete pogledati primjere:

  1. Ispravno popunjenog obrasca P – 1 
  2. Primjer uplatnica troškova postupka i upravnih pristojbi 
  3. Primjer uredno napisane prijave patenta za jedan izmišljeni izum

 

3. Koliki su troškovi postupka zaštite i održavanja patenta?

Prilikom podnošenja prijave patenta potrebno je uplatiti 100 kn upravne pristojbe i 1200 kn naknade troškova. Troškovi objave prijave patenta i održavanja patenta prve dvije godine uključeni su u ovu cijenu. Nakon objave slijedi postupak ispitivanja čiji troškovi, ovisno o odabiru ispitivanja, mogu iznositi 3900 kn, 2000 kn ili 1000 kn, a upravne pristojbe istim slijedom 100 kn, 80 kn ili 60 kn.

Ako se prizna patent, nositelj prava dužan je svake godine uplaćivati naknadu troškova održavanja. Prikaz troškova i njihov slijed u postupku priznanja i održavanja patenta nalazi se u „Popisu osnovnih troškova postupka za priznanje i održavanje patenta“.

4. Koliko dugo traje postupak priznanja patenta? 

Postupak priznanja patenta započinje podnošenjem prijave Zavodu. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja teče zakonsko razdoblje od 18 mjeseci tijekom kojeg se tehnički sadržaj prijave čuva u tajnosti. U navedenom razdoblju provodi se formalna provjera patentne prijave čime se utvrđuje ispunjava li prijava sve zakonske uvjete za objavu. Ako uvjeti nisu ispunjeni, Zavod poziva prijavitelja da u zakonskom roku ukloni nedostatke. Prijava se nakon 18 mjesečnog razdoblja objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva, i nakon objave je dostupna u bazi podataka na web stranici Zavoda.

Iako postupak priznanja patenta može potrajati nekoliko godina, važno je napomenuti da se zaštita uvjetno ostvaruje utvrđivanjem datuma podnošenja prijave patenta.

5. Kako saznati postoji li nešto slično vlastitom izumu?

Sličnost nekog izuma može se provjeriti pretraživanjem baza patentnih dokumenata. Najčešće se koriste besplatne patentne baze, kao što su:

  1. registar Zavoda 
  2. hr.esp@cenet.com

Osim samostalnog pretraživanja dostupne su i profesionalne usluge pretraživanja patentnih baza podataka, koje se mogu zatražiti u INCENTIV-u.

Za dodatnu pomoć obratite se našem Recupero timu.

Podijeli:

Nedavne objave