05.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Porez na dobit za trgovačko društvo – obveze i obračun

Znate li kako se obračunava porez na dobit za trgovačko društvo? Zanima vas koje su točno vaše obveze? Odgovore doznajte u nastavku teksta.

Porez na dobit za trgovačko društvo

Porezni obveznik:

1. Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

2. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezidenta).

3. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

4. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
a) u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna
b) ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna
c) u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika

Fizička osoba koja je ispunila nabrojane uvjete iz točke 4. i fizička osoba iz točke 3. o tome pisano izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja tekuće godine u kojoj su ispunjeni propisani uvjeti, a najkasnije 20 dana po isteku poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti.

5. Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu.

6. Svaki poduzetnik koji nije spomenut pod točkama od 1. – 5., a koji nije obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit drugdje ne oporezuje.

Koje je porezno razdoblje?

Porezno razdoblje je, u pravilu, kalendarska godina. Iznimno, Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno razdoblje i kalendarska godina razlikuju, pri čemu porezno razdoblje ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci. Izabrano porezno razdoblje porezni obveznik ne može mijenjati 3 godine.

Porezna osnovica – Dobit što se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Za više informacija pročitajte porezni priručnik za trgovačka društva ili se obratite našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Pročitajte o analitičkoj evidenciji u našem članku: Analitičko knjigovodstvo

Podijeli:

Nedavne objave