23.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti

PDV – Porez na dodanu vrijednost

Znate li što je PDV? Jeste li i vi porezni obveznik? U nastavku teksta donosimo Vam kratko pojašnjenje poreza na dodanu vrijednost.

Porezni obveznik

– Svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na srhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

– Svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva ( npr. građani, ministarstva)

– Porezni obveznik koji na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište iliuobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga čije je mjesto oporezivanja u RepubliciHrvatskoj (osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili usluga). Porezni obveznici koji imaju sjedišteu Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici kojiimaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.

– Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,komore te druga tijela s javnim ovlastima ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanjetih djelatnosti bi dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja.

Predmet oporezivanja / porezna osnovica

pdv

Stopa / iznos PDV – a

– 5%, 13% i 25%

Za dodatnu pomoć obratite se u naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Pročitajte naš sljedeći članak: Poduzetništvo

Podijeli:

Nedavne objave