20.06.2016 / Savjeti za poduzetnike

Poslovni plan za početnike u poduzetništvu

Korak po korak do dobrog poslovnog plana

Ovaj tjedan ćemo se posvetiti poduzetnicima početnicima, prilikom prvih ozbiljnih promišljanja o svojoj poslovnoj ideji. Cilj ovotjednih blogova je poduzetnicima na jednostavan način dati osnovne smjernice u pisanju poslovnog plana putem kojeg se vrši analiza poslovne ideje i na osnovu kojeg je lakše donijeti odluku o upuštanju u poduzetničke vode. Stoga, nastavite „plivati“ našim kratkim vodičem – Poslovni plan za početnike.

Što je poslovni plan?

Pokretanje vlastitog posla zahtjevan je proces, ali svi koji se odluče za to moraju imati dobro isplanirane buduće aktivnosti. Poslovni plan potreban je vama samima kako bi si jasno predočili ciljeve vašeg poslovanja. Pišući poslovni plan razmišljajte o budućim događajima i njihovim posljedicama na vaše poduzeće ili obrt, ali i o tome kako ih riješiti. Zato je poslovni plan dokument koji svaki poduzetnik u današnje vrijeme mora imati i definitivno je jedan od čimbenika koji povećavaju uspjeh poslovanja. Vaša je odgovornost da samostalno prikupite što više kvalitetnih informacija o svim aspektima poslovanja. No najvažnije je da investicijski plan poduzetnik prije svega izrađuje zbog sebe kako bi mogao donijeti kvalitetne poslovne odluke i time omogućio svoje uspješno poslovanje.

To je dokument koji detaljno razrađuje poduzetničku ideju i daje preciznu procjenu budućeg poslovnog i financijskog razvoja tvrtke tijekom određenog razdoblja. Osim toga, poslovni plan sadrži i analizu bitnih čimbenika poslovanja i razvoja, te daje cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao. Drugim riječima, to je konkretna analiza poduzetničke ideje, opisuje što se namjerava raditi, gdje, kako i kad, te kakvi se poslovni rezultati očekuju. Također predviđa moguće probleme i alternativna rješenja. Upravo Vam zbog toga donosimo kratki vodič Poslovni plan za početnike.

Poslovni plan za početnike u poduzetništvu – osnovna pravila pisanja

 • Mora biti lako čitljiv i razumljiv
 • Orijentiran prema tržištu
 • Imati uvjerljivu razvojnu viziju
 • Mora sadržavati procjenu utjecaja konkurencije

Prvi korak za pisanje poslovnog plana je jasno osmišljena ideja poduzetničkog projekta i poznavanje odgovora na ključna pitanja za uspješno buduće poslovanje. Bitno je predstaviti svoje poslovanje i poslovnu ideju/projekt tako da odgovorite na sljedeća pitanja:

 • Koji ćete proizvod proizvoditi
 • Tko će biti vaši kupci
 • Na koji način ćete prodavati
 • Zbog čega će kupci kupiti vaš proizvod
 • Koje količine planirate prodati i po kojoj cijeni
 • Koliko će vas koštati proizvodnja, prodaja i marketing
 • Koliko vam treba sredstava za projekt i kako ćete ga financirati
 • Kolika je vaša zarada

Koji su temeljni elementi plana?

Temeljni elementi plana:

 1. Temeljni podaci o poduzetniku – čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća
 2. Prikaz proizvoda i usluga – s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvod ili modifikacije), patenti, franšize i sl.
 3. Analiza prodajnog tržišta i konkurencija – približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata.
 4. Marketing strategija – na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena
 5. Proizvodnja i distribucija – tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima
 6. Financije – ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultat
 7. Zaključak

Smisao svakog plana je zadovoljavanje nečijih potreba. Prema tome je jako bitno:

 • Razumijeti tržište – što tržište traži, kakve su navike i potrebe kupaca, kupovna moć, spremnost na kupnju
 • Tehnološke mogućnosti – znanje i iskustvo poduzetnika, materijalne mogućnosti za osiguranje suvremene opreme
 • Ljudski potencijal – vještine i znanje ljudi uključenih u proces
 • Financije – mogućnost dobivanja novca
 • Organizacija poslovanja – mora biti u funkciji optimalnog poslovanja odnosno ostvarivanja definiranih ciljeva

Poslovni plan je važan dokument i radite ga prije svega zbog sebe, a tek potom zbog zahtjeva okoline. Prilagodite se razlozima zbog kojih pišete poslovni plan. Istaknite svoje komparativne prednosti. Priložite dokumente za koje mislite da će pomoći u boljem razumijevanju i vjerodostojnosti vaše poslovne ideje. Poslovni plan za početnike može Vam pomoći pri tome.

Zapamtite:

 1. Izrada poslovnog plana traži i vrijeme i novac, ali se to višestruko vraća
 2. Poslovni plan vam pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike
 3. Pomaže vam u lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti
 4. Ukoliko zatreba, pomoći će vam za dobivanje kreditnih sredstava
 5. Pomaže vam u privlačenju potencijalnih partnera koji će vas shvaćati ozbiljnije
 6. Omogućava bržu i jednostavniju komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama
 7. Što je vaš poslovni plan bolje razrađen i očekivani uspjeh vašeg pothvata je izvjesniji

Preporučeni sadržaj investicijskog projekta:

 • Uvod
 • Sažetak ulaganja
 • Informacije o poduzetniku-investitoru
 • Opis djelatnosti poslovanja investitora
 • Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja
 • Opis postojeće imovine investitora
 • Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja
 • Lokacija
 • Opis postojeće lokacije
 • Opis lokacije projekta
 • Opis zaštite i utjecaja okoline
 • 
Tehnički elementi ulaganja
 • Opis tehničko-tehnološkog procesa
 • Utrošak sirovina, materijala i energenata
 • Tehnička struktura ulaganja
 • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
 • Dinamika i struktura zaposlenih
 • Analiza potrebnih kadrova
 • Proračun godišnjih bruto-plaća
 • 
Analiza tržišta
 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
 • Dinamika realizacije ulaganja
 • Ekonomsko-financijska analiza
 • Ulaganje u osnovna sredstva
 • Ulaganje u obrtna sredstva
 • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
 • Izvori financiranja
 • Obračun kreditnih obveza
 • Proračun amortizacije
 • Proračun troškova i kalkulacija cijena
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Financijski tok
 • Ekonomski tok
 • Projekcija bilance
 • Ekonomsko-tržišna ocjena
 • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
 • Dinamička ocjena projekta
 • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 • Metoda interne stope rentabilnosti
 • Analiza osjetljivosti projekta
 • Zaključna ocjena projekta

Nadamo se da će Vam naš Poslovni plan za početnike pomoći pri ostvarivanju Vaših ciljeva.

Niste sigurni da imate dovoljno stručnih znanja i da možete sami izraditi poslovni plan? Čini vam se previse zahtjevno ili komplicirano? Obratite se našim stručnjacima koji su za to specijalizirani, u knjigovodstveni servis u Zagrebuknjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru.

Više o marketinškim aktivnostima unutar poslovnog plana pročitajte u sljedećem članku: Marketinške aktivnosti – kao dio poslovnog plana 

Podijeli:

Nedavne objave