15.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Usluga ePorezna – besplatna aplikacija Porezne uprave

ePorezna je besplatna aplikacija Porezne uprave za jednostavnije i brže izvršavanje poreznih obveza putem interneta. ePorezna omogućuje elektroničko podnošenje poreznih prijava i obrazaca poput PKK, PDV, PDV-K, PDV-S, JOPPD, PD i ostalih.

Zašto koristiti ePorezna aplikaciju?

Elektroničke usluge Porezne uprave namijenjene su svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj, a može im se pristupiti na praktičan način, s bilo kojeg računala koje ima internetsku vezu.

Prednosti korištenja elektroničkih usluga su:

 • Ušteda vremena – nema potrebe fizičkog odlaska u ispostavu.
 • Mogućnost komunikacije s Poreznom upravom 24 sata dnevno, 365 dana godišnje.
 • Transparentno poslovanje s tijelima državne uprave.
 • Mogućnost korištenja posrednika (npr. knjigovodstvenih servisa) za elektroničko poslovanje.

Elektroničkim uslugama Porezne uprave možete pristupiti u bilo kojem trenutku otvaranjem Internet adrese aplikacije ePorezna u jednom od popularnih preglednika – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Korištenjem aplikacije ePorezna možete na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge Porezne uprave, bilo da želite predati obrasce, pregledati porezno knjigovodstvenu karticu ili provjeriti status poslanih obrazaca. Korištenje aplikacije je sigurno, a tajnost i nepovredivost podataka zajamčena.

Što sve pruža ePorezna?

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave dostupne su usluge:

Porez na dodanu vrijednost

 • Obrazac PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog obrasca PDV
 • Obrazac ZP   – podnošenje obrasca ZP zbirna prijava
 • Obrazac PDV-S – podnošenje obrasca PDV-S – prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije
 • Obrazac PPO 2013/2014 – podnošenje obrasca PPO za 2013 i 2014 godinu – Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze
 • Obrazac PPO – podnošenje obrasca PPO – Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze
 • Obrazac INO PPO – podnošenje obrasca INO PPO – Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona

Porez na dohodak i doprinosi

 • Obrazac JOPPD – podnošenje obrasca JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
 • Obrazac DI – podnošenje obrasca DI – Popis dugotrajne imovine o Pregled nepovezanih uplata i obrazaca (obrazac SNU)

 

Porez na dobit

 • Obrazac PD – podnošenje obrasca PD – porez na dobit
 • Obrazac SR – podnošenje obrasca SR – obračun spomeničke rente
 • Obrazac TZ – podnošenje obrasca TZ – obračun turističke zajednice

Uvid u porezno knjigovodstvenu karticu (PKK) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika

Kako postati korisnik?

Da bi se mogle koristiti elektroničke usluge Porezne uprave, potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta:

 • Posjedovanje čip kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) FINA-e ili poslovnih banaka koji sadrže digitalne certifikate izdane od FINA RDC (registar digitalnih certifikata)
 • Posjedovanje čitača čip kartice (ukoliko su certifikati pohranjeni na čip kartici)
 • Instalacija potrebnih softverskih komponenti za čitač čip kartice, USB-token ili dr. prema navodima proizvođača
 • Računalo barem minimalno preporučene konfiguracije
 • Registracija poslovnog subjekta u sustav ePorezna

Porezna uprava je pripremila korisnički priručnik u slučaju softverskh problema.

Obratite se našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebuknjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru, za savjete i pomoć u Vašem poslovanju.

Pročitajte sljedeći članak: Ispostava računa i fiskalizacija

Podijeli:

Nedavne objave