Paketi usluga

Paketi usluga nude vam sve potrebno za vaš poduzetnički uspjeh. Usluge koje nudimo klijentima razvrstali smo prema dosadašnjem iskustvu na četiri vrste paketa. Konačnu cijenu usluga definiramo u suradnji s klijentom, gdje klijent prema našoj ponudi definira svoje zahtjeve. Konačna se cijena uglavnom temelji na količini dokumentacije i dodatnom paketu usluga za koji se klijent odluči.

od 400, 00 kn +PDV
(obrti i samostalne djelatnosti od 300,00 kn + PDV)
- do 4 zaposlena*
- od 15-30 ulaznih/izlaznih računa
- do 5 putnih naloga mjesečno

- informiranje i prikupljanje informacija o otvorenim i najavljenim natječajima
- konzultacije s odjelom za EU projekte i ostale izvore financiranja u trajanju od 60 minuta
- popust na izradu dokumentacije za EU projekte


od 1.000,00 kn +PDV
(obrti i samostalne djelatnosti od 600,00 kn + PDV)
- do 4 zaposlena*
- od 30-50 ulaznih/izlaznih računa
- do 5 putnih naloga mjesečno

- informiranje i prikupljanje informacija o otvorenim i najavljenim natječajima
- konzultacije s odjelom za EU projekte i ostale izvore financiranja u trajanju od 60 minuta
- popust na izradu dokumentacije za EU projekte


od 1.500,00 kn +PDV
(obrti i samostalne djelatnosti od 1.000,00 kn + PDV)
- do 4 zaposlena*
- od 50-100 ulaznih/izlaznih računa
- do 5 putnih naloga mjesečno

- informiranje i prikupljanje informacija o otvorenim i najavljenim natječajima
- konzultacije s odjelom za EU projekte i ostale izvore financiranja u trajanju od 60 minuta
- popust na izradu dokumentacije za EU projekte


od 2.000,00 kn +PDV
(obrti i samostalne djelatnosti od 1.800,00 kn + PDV)
- do 4 zaposlena*
- preko 100 ulaznih/izlaznih računa
- do 10 putnih naloga mjesečno

- informiranje i prikupljanje informacija o otvorenim i najavljenim natječajima
- konzultacije s odjelom za EU projekte i ostale izvore financiranja u trajanju od 60 minuta
- popust na izradu dokumentacije za EU projekte


*  Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća preko 4 zaposlenika se naplaćuje za svakog sljedećeg zaposlenika 50kn+ PDV ( za više od 20 zaposlenika obračunava se popust od 5% po zaposleniku)