05.10.2016 /

Program Mikro i Malih zajmova: HAMAG-BICRO

Program Mikro i Malih zajmova

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Na raspolaganju je fond od 25.000.000 EUR.

Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Program je važeći do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Mikro investicijski zajmovi

Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • samozapošljavanja
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

Namjena:

 1. Osnovna sredstva: materijalna imovina (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji), nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
 2. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Program nije namijenjen za:

 •   financiranje PDV-a
 •   refinanciranje postojećih obveza
 •   investicije koje služe u osobne svrhe
 •  izgradnju ili kupnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili  iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • kupnju vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • benzinske postaje
 • kupnju nekretnina i pokretnina od povezanih osoba (povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24)
 • prodajne i servisne auto salone
 •  taxi službe i rent-a car
 • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014. 1
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)

Korisnici

Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo sa registriranim subjektom malog gospodarstva.Subjektima malog gospodarstva u smislu ovog programa smatraju se: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja , ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti.

Iznos i otplata zajma 

 • Najniži iznos je 1.000,00 EUR
 • Najviši iznos je 25.000,00 EUR
 • Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček
 • Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 • Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.
 • Više o mikro investicijskim zajmovima pročitajte ovdje.

Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Cilj  programa

Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • financiranja trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta   poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • financiranja tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta
 • financiranja obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
 • postizanja, održavanja i poboljšanja likvidnosti poduzetnika
 • povećanja konkurentnosti
 • podmirenja obveza prema dobavljačima
 •  pripreme izvoza
 • poboljšanja kvalitete usluge u turističkoj sezoni

Namjena programa

Trajna obrtna sredstva za:

 • pripremu proizvodnje
 • sirovine i materijal
 • ostale proizvodne troškove
 • troškove zaposlenih
 • novo zapošljavanje
 • zakup poslovnog prostora
 • režijske troškove
 • opće troškove

Program nije namijenjen za:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza prema državi
 • podmirenje obveza prema financijskim institucijama
 • pribavljanje vrijednosnih papira
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 •  trgovačke djelatnosti osim ukoliko je predmet djelatnosti prodaja vlastitih proizvoda i/ili prodaja proizvoda proizašlih temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how)
 • posredovanje u trgovini s inozemstvom
 • kupnju nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014. 1
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)

Korisnici

Ovaj Program namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući novoosnovane subjekte malog gospodarstva. Subjektima malog gospodarstva u smislu ovog programa smatraju se: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti koji su registrirani i obavljaju djelatnost , u privatnom vlasništvu su više od 50%.

Iznos i otplata zajma

 • Najniži iznos je 1.000,00 EUR
 • Najviši iznos je 25.000,00 EUR
 • Rok otplate je od 1 godine do 3 godina uključujući poček.
 • Poček do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimanlo 2 godine.
 • Otplata zajma se vrši u jednakim kvartalnim ratama.
 • Više o mikro zajmovima za obrtna sredstva pročitajte ovdje. 

 

Mali zajmovi

Mali zajmovi imaju isti cilj, svrhu, korisnika i kamatne stope kao i mikro investicijski zajmovi, jedino se razlikuje iznos i otplata zajma.

Iznos i otplata zajma

Najniži iznos je 25.000,01 EUR

Najviši iznos je 50.000,00 EUR

Rok otplate je od 1 godine do 10 godina uključujući poček.

Poček je do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Više o malim zajmovima pročitajte ovdje.

 

 

Podijeli:

Nedavne objave