18.10.2016 /

Poticanje rada s darovitom djecom – projekt

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini – opis projekta

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole

Sažetak:
Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih. Poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama. Poboljšat će se njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Ukupni iznos operacije: 10.000.000,00 HRK

Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:
Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Specifični cilj:
Jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika

Za više informacija obratite se našem Recupero timu.

Podijeli:

Nedavne objave